Powiernictwo Polskie

Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie powstało w 2004 roku z mojej inicjatywy jako odpowiedź na „Powiernictwo Pruskie”, na którego czele stoi Erika Steinbach. Wraz ze Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych oraz wieloma innymi organizacjami  instytucjami postanowiliśmy bronić interesu naszych rodaków oraz polskiego mienia. Mienia utraconego na rzecz Niemców głównie w okresie II wojny światowej. Powołanie stowarzyszenia było formą obrony poszkodowanych, którymi najczęściej są samotni, starsi, nie będący w stanie sami walczyć o swoją ojcowiznę. Ze swoimi sprawami do Powiernictwa Polskiego zgłaszali się ludzie z całej Polski. Wielokrotnie historia wracała do naszych obywateli jak bumerang – wnukowie Niemców, którzy opuścili np. tereny byłych Prus Wschodnich i po wielu latach upominają się o to, co zostało pozostawione przez ich dziadów, ojców, roszczą do tego prawa. Szkoda tylko, że to Polacy przez te wszystkie lata inwestowali w te nieruchomości, w to mienie, a oni chcą przyjść na gotowe. W roku 2012, Powiernictwo Polskie zawiesiło swoją działalność. Mimo tego, wciąż napływają do mnie listy z prośbą o pomoc w odzyskaniu zagrabionych dóbr i w miarę możliwości staramy się pomóc wszystkim, którzy się do nas zgłoszą. Wszystkim, którzy wspierali nasze stowarzyszenie, za wszystkie lata współpracy, najdrobniejsze gesty oraz wsparcie, serdecznie dziękuję!