Aktualności

0

Polityka rybołówstwa w Polsce – stan i przyszłość

25 września odbyła się konferencja „Polityka rybołówstwa w Polsce – stan i przyszłość” której organizatorem była Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych. Dorota Arciszewska – Mielewczyk jest bardzo zaangażowana w sprawy rybaków.   Między 26 a 28 września miało miejsce posiedzenie sejmu wraz z posiedzeniami  KSZ  i  KMNiE / których to Pani Poseł jest członkiem.     Pierwszego października na zaproszenie Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „POMOCNA  DŁOŃ” Pani Poseł uczestniczyła ...

Czytaj więcej
0

90 Rocznica Powstania Związku Polaków w Niemczech

19-20 września 2012 r. miało miejsce wyjazdowe posiedzenie  Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.   Następnego dnia Pani Poseł została zaproszona na Uroczystą przysięgę wojskową nowo przyjętych podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga odbyła się pod Patronatem Burmistrza Pucka  ...

Czytaj więcej
0

Wizyty w telewizji

18.09.2012 r. Pani poseł brała udział w TNN oraz w Telewizji Gdańsk w Panoramie Gdańskiej....

Czytaj więcej
0

Światowy Dzień Sybiraka – IX Zjazd w Szymbarku

17 września 2012 r. Pani Poseł wraz z udziałem Sybiraków z kraju i zza  granicy oraz wszystkich Rodaków, którym bliska jest pamięć Golgoty Wschodu oraz delegacjami zaproszonymi na Światowy Dzień Sybiraka  – IX Zjazd w Szymbarku uczestniczyła podczas tych Uroczystości wraz ze składaniem wiązanki kwiatów. Uroczystości poprzedziła msza święta koncelebrowana w Kaplicy pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego, po czym nastąpił apel poległych....

Czytaj więcej
0

Uroczystości 73 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę

W niedzielnej (16 września 2012 r.) uroczystości 73 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę pod Pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła wraz z innymi delegacjami Związków i Stowarzyszeń oraz władzami Miasta . Składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem oraz odczytaniem przemówienia....

Czytaj więcej
0

40 lecie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Od 11 do 14 września 2012 r. Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła w Posiedzeniu Sejmu  wraz z roboczymi posiedzeniami Komisji Mniejszości Narodowej i Etnicznej  oraz Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. 15 września 2012 r. Pani Poseł została zaproszona do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na obchody  40 lecia  Liceum. Uroczystości rozpoczęto mszą świetą w Kościele  o.Franciszkanów. Po mszy Pani Poseł odczytała przemówienie na tę okoliczność....

Czytaj więcej
plakat2
0

Obudź się Polsko

...

Czytaj więcej
0

Konferencja krajowa Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

8 września 2012 r. w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja krajowa Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w której uczestniczyła Dorota Arciszewska – Mielewczyk. Następnego dnia Pani Poseł uczestniczyła w Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Lipuszu. Po zakończonych uroczystościach spotkała się z mieszkańcami Lipusza i okolic....

Czytaj więcej
0

Rozmowa w Radiu Gdańsk

Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk miała okazję rozmawiać 4 września o edukacji w Radiu Gdańsk....

Czytaj więcej
0

Dożynki Powiatu Kartuskiego

2 września 2012 r. na zaproszenie Zarządu Powiatu Kartuskiego i Burmistrza Kartuz Dorota Arciszewska – Mielewczyk miała przyjemność brać udział w Dożynkach Powiatu Kartuskiego. Uroczystości Dożynkowe rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną przez proboszczów parafii z gminy Kartuzy w kościele pw. św. Kazimierz....

Czytaj więcej