Aktualności

0

Odsłonięcia tablicy dot. wysiedleń Polaków

W dniu 16.10.2012 Dorota Arciszewska – Mielewczyk brała udział w uroczystości przywrócenia i odsłonięcia tablicy na  budynku Dworca PKP-dotyczącej wysiedleń Polaków przez okupanta Niemieckiego. Podczas uroczystości zostały wręczone medale PRO PATRIA i PRO MEMORIA. Zostały także złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze na Placu Gdynian Wysiedlonych....

Czytaj więcej
0

Uroczysta mszy św. w intencji wysiedlonych Gdynian

Na zaproszenie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Pani Poseł wzięła 14 października udział w uroczystej mszy św. w intencji wysiedlonych Gdynian, którzy zmarli, zostali rozstrzelani ,zamordowani, zginęli na wysiedleniu i transporcie oraz tych którzy powrócili do Gdyni. 15 października Dorota Arciszewska – Mielewczyk została zaproszona od Telewizji Kartuzy....

Czytaj więcej
0

Uroczystości ku czci Osób Pomordowanych w Lesie Piaśnickim

7 października 2012 r. Pani Poseł uczestniczyła w uroczystościach ku czci Osób Pomordowanych w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940. Na grobach pomordowanych Dorota Arciszewska – Mielewczykł złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze. Następnego dnia w gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbyła się konferencja na temat energetyki wiatrowej. Pani Poseł intensywnie zajmuje się problemem energetyki....

Czytaj więcej
0

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

4 października Dorota Arciszewska – Mielewczyk została zaproszona przez Dyrekcję, pracowników i uczniów Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w PUCKU na spotkanie z mieszkańcami z prośbą o spotkanie i podzielenie się tematyką pracy posła w izbach i komisjach parlamentu. Dwa dni później Rektor i Senat Akademii Morskiej w Gdyni zaprosił Panią Poseł na inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013  która się odbyła na Skwerze Kościuszki w Gdyni (miejsce cumowania żaglowca szkolnego „DAR  ...

Czytaj więcej
0

Polityka rybołówstwa w Polsce – stan i przyszłość

25 września odbyła się konferencja „Polityka rybołówstwa w Polsce – stan i przyszłość” której organizatorem była Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuro Analiz Sejmowych. Dorota Arciszewska – Mielewczyk jest bardzo zaangażowana w sprawy rybaków.   Między 26 a 28 września miało miejsce posiedzenie sejmu wraz z posiedzeniami  KSZ  i  KMNiE / których to Pani Poseł jest członkiem.     Pierwszego października na zaproszenie Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych „POMOCNA  DŁOŃ” Pani Poseł uczestniczyła ...

Czytaj więcej
0

90 Rocznica Powstania Związku Polaków w Niemczech

19-20 września 2012 r. miało miejsce wyjazdowe posiedzenie  Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.   Następnego dnia Pani Poseł została zaproszona na Uroczystą przysięgę wojskową nowo przyjętych podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga odbyła się pod Patronatem Burmistrza Pucka  ...

Czytaj więcej
0

Wizyty w telewizji

18.09.2012 r. Pani poseł brała udział w TNN oraz w Telewizji Gdańsk w Panoramie Gdańskiej....

Czytaj więcej
0

Światowy Dzień Sybiraka – IX Zjazd w Szymbarku

17 września 2012 r. Pani Poseł wraz z udziałem Sybiraków z kraju i zza  granicy oraz wszystkich Rodaków, którym bliska jest pamięć Golgoty Wschodu oraz delegacjami zaproszonymi na Światowy Dzień Sybiraka  – IX Zjazd w Szymbarku uczestniczyła podczas tych Uroczystości wraz ze składaniem wiązanki kwiatów. Uroczystości poprzedziła msza święta koncelebrowana w Kaplicy pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego, po czym nastąpił apel poległych....

Czytaj więcej
0

Uroczystości 73 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę

W niedzielnej (16 września 2012 r.) uroczystości 73 Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę pod Pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła wraz z innymi delegacjami Związków i Stowarzyszeń oraz władzami Miasta . Składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem oraz odczytaniem przemówienia....

Czytaj więcej
0

40 lecie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Od 11 do 14 września 2012 r. Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła w Posiedzeniu Sejmu  wraz z roboczymi posiedzeniami Komisji Mniejszości Narodowej i Etnicznej  oraz Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. 15 września 2012 r. Pani Poseł została zaproszona do VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na obchody  40 lecia  Liceum. Uroczystości rozpoczęto mszą świetą w Kościele  o.Franciszkanów. Po mszy Pani Poseł odczytała przemówienie na tę okoliczność....

Czytaj więcej