Stowarzyszenie Powiernictwo Polskie powstało w 2004 roku z mojej inicjatywy jako odpowiedź na „Powiernictwo Pruskie”, na którego czele stoi Erika Steinbach. Wraz ze Stowarzyszeniem Gdynian Wysiedlonych postanowiliśmy bronić interesu naszych rodaków oraz polskiego mienia. Mienia utraconego na rzecz Niemców w okresie II wojny światowej. Powołanie stowarzyszenia było formą obrony poszkodowanych, którymi najczęściej są samotni, starsi, nie będący w stanie sami walczyć o swoją ojcowiznę. Ze swoimi sprawami do Powiernictwa Polskiego zgłaszali się ludzie z całej Polski. Wraz z rokiem 2013, Powiernictwo Polskie zawiesiło swoją działalność. Mimo tego, wciąż napływają do mnie listy z prośbą o pomoc w odzyskaniu zagrabionych dóbr. Wszystkim, którzy wspierali nasze stowarzyszenie, za wszystkie lata współpracy, najdrobniejsze gesty oraz wsparcie, serdecznie dziękuję!