Dyskusja na temat obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego zakazu w handlu w niedzielę poruszyła też temat skutków takich rozwiązań prawnych dla całej gospodarki morskiej. Osobiście popieram inicjatywę ograniczenia handlu w niedzielę, szczególnie w sklepach wielkopowierzchniowych, bo jak widać na przykładzie wielu zachodnich państw – funkcjonuje to bardzo dobrze. Natomiast w kwestii przemysłu morskiego należy mieć na uwadze fakt, że jest on połączony bezpośrednio z całym międzynarodowym systemem logistycznym i jego wyłączenie na 1 dzień w tygodniu przyniesie gigantyczne straty dla Skarbu Państwa – statki z ładunkami będą kierowały się na Niemcy, Litwę, Danię i Holandię. Jak wskazuje Rada Interesantów Portu Gdynia takie rozwiązania przełożą się bezpośrednio na szereg polskich firm, ograniczając zarówno ich dochody jak i rolę w europejskim i światowym transporcie – może to bowiem skutkować utratą kontrahentów, o których zabiegali latami. W dalszej konsekwencji także ograniczaniem zatrudnienia. Jak widać, tak sformułowana ustawa wpłynie hamująco na różne obszary, które związane są z logistyką. Postulaty Rady Interesantów Portu Gdynia są doskonałym uzupełnieniem pisma, które wystosował przed miesiącem Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ p. Paweł Brzezicki do Minister Elżbiety Rafalskiej, podnosząc istotne dla całej rodziny morskiej, wątpliwe kwestie jakie niesie ze sobą projekt, który jest procedowany w Sejmie. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu jako Przewodnicząca sejmowej Komisji GMiŻŚ, przedstawię opinię na ten temat.