19 października 2018r. w całej Polsce wspominaliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w 34. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Po 13 grudnia 1981 roku plebania przy kościele św. Stanisława Kostki, w którym służył, zamieniła się w punkt wsparcia dla rodzin uwięzionych i internowanych. Ksiądz Popiełuszko chodził na procesy przywódców „Solidarności”. Organizował pomoc prawną, medyczną, aprowizacyjną. Najbardziej jednak był znany jako celebrans Mszy Świętych za Ojczyznę. To dzięki nim stał się kapelanem „Solidarności”. Z uwagi na swoją działalność i głoszone słowo był prześladowany przez ówczesne sowieckie władze. Najpierw próbowano zastraszyć ks. Popiełuszkę za pomocą trwającej wiele miesięcy kampanii kłamstwa i nienawiści. W wielu pismach i raportach upowszechniano opinię, że ksiądz Jerzy przyczynia się do pogłębienia niepokoju społecznego, staje się inspiracją dla różnego rodzaju ekstremistów politycznych zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne. Ostatecznie wszczęto śledztwo, dokonano przesłuchania, rewizji i aresztowania – wydarzenia te były początkiem męczeńskiej śmierci. Przewidywania najgorszego spełniły się 19 października 1984 roku. Święty naszych czasów módl się za nami!