Kochani, wczoraj miałam przyjemność zaprezentować wnioski z prac nad ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do marynarzy. Projekt zmian posiada pełne poparcie społeczne – w tym przede wszystkim osób pracujacych na statkach oraz pracodawców m.in. Związku Armatorów Polskich. Celem jest zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy uzyskanych z tyt. pracy na statkach w żegludze międzynarodowej. Docelowo ma się to przysłużyć powrocie floty polskich armatorów pod polską banderę. Zachęcam do wysłuchania całego wystąpienia z omówieniem projektu zmian dostępnego TUTAJ