„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje
ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.”
– św. Jan Paweł II

Na ten czas, w którym celebrujemy pamiątkę męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa na drzewie krzyża, zgłębiając tym samym tajemnicę jego powstania z martwych i podarowanego nam wszystkim odkupienia, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia ciepłych, zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, a także licznych radości płynących z czasu spędzonego w gronie najbliższych. Mam nadzieję, że w tym świątecznym okresie pokój i radość zmartwychwstania naszego Pana i odkupiciela trwale zagości w naszych sercach i rodzinach, zbliżając nas duchowo do siebie i przyczyniając się do odbudowy poczucia wspólnoty. Niech ta radosna nowina, przychodząca wraz z pierwszymi dniami wiosny, wleje w nasze serca optymizm i szczęście. Nie traćmy przy tym z oczu religijnego wymiaru tego czasu, który winien być dla nas iskrą wyzwalającą duchową odnowę, a której tak nam wszystkim potrzeba.

Poseł na Sejm RP
Dorota Arciszewska-Mielewczyk