11 i 12 lipca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk uczestniczyła w kolejnym posiedzeniu Sejmu. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych. W tematyce stosunków międzynarodowych Pani poseł brała udział w rozmowach z Polsko-Gruzińską Grupą Parlamentarną. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gruzińskich ośrodków eksperckich. Zebrani wysłuchali raportu dotyczącego obecnej sytuacji w tym kraju.

Pomiędzy 23 a 26 lipca miało miejsce 46. posiedzenie Sejmu. Pierwszego dnia obrad, poseł Arciszewska-Mielewczyk brała udział w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, podczas którego rozpatrywane były odpowiedzi i informacje od Ministra Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia wielokulturowego oraz zmian w egzaminie dojrzałości z języków mniejszości narodowych. Drugiego dnia uczestnicy posiedzenia KMNiE poznali tekst informacji Ministra Sikorskiego na temat stosunków polsko-gruzińskich oraz wiadomości od Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania nt. dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 25 lipca odbyło się także posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego zebrani wysłuchali bilansu prezydencji Irlandii w Radzie UE. Odchodzące rządy wyspiarskiego kraju, wiążą się z przejęciem roli głównodowodzącego przez Litwę. Podczas spotkania przedstawiono również plan prezydencji naszego sąsiada w strukturach unijnych. Podczas posiedzenia obecni byli ambasadorowie Irlandii oraz Litwy.