17 października 2018r. w Słupsku podpisano list intencyjny ws. utworzenia tam Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego. Jego powołanie od 1 stycznia 2019 roku zapowiedział Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Głównym zadaniem nowego organu będzie usprawnienie pracy morskich służb kontrolnych. Nowa instytucja połączy trzy okręgowe inspektoraty ze Szczecina, Gdyni i Słupska. Dotychczasowy podział był niekorzystny i powodował niespójność prowadzonych kontroli.