9 grudnia 2011 r. miały miejsce uroczystości Barbórkowe w Pomorskiej Spółce Gazownictwa w Gdańsku, w których brała udział Dorota Arciszewska – Mielewczyk.