Dorota Arciszewska – Mielewczyk brała udział w uroczystościach Akademii Morskiej w Gdyni 8 grudnia 2011 r.