23 kwietnia w miejscowości Krokowa PSSE zorganizowała spotkanie dot. utworzenia specjalnej strefy w każdej gminie, będącego realizacją rządowych planów. Były to rozmowy z kolejnym już samorządem na temat wsparcia dla inwestorów oraz nowych zasady funkcjonowania SSE. Główny cel nowej ustawy o pomocy publicznej dla nowych inwestycji to przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego niezależnie od miejsca inwestycji. Ma to wyrównywać szanse regionów i stwarzać jak najlepsze warunki inwestycyjne wszystkim przedsiębiorcom i samorządom. Cieszę się, że po raz kolejny mogłam uczestniczyć w spotkaniu tego rodzaju w naszym regionie. TUTAJ fotorelacja z wczorajszych rozmów w Krokowej