Sprawozdanie Komisji GMiŻŚ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw dostępne jest TUTAJ. Walczyłam, by wpisano do niej konieczność budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Znacząco poprawi ona dostępność do tamtejszego portu i odciąży inne drogi, z których korzystają obecnie firmy transportowe. Wierzymy, że poza korzyściami dla portu, przełoży się to też na korzyści dla mieszkańców i turystów Gdyni