26 listopada spotkam się z pucką młodzieżą, aby przybliżyć im szczegóły prac Parlamentu RP oraz podjąć z zebranymi dyskusję na temat „Naszego polskiego morza jako skarbu i daru Kaszub na rzecz rozwoju Pomorza oraz Polski”. Cieszę się, że po raz kolejny będę miała okazję spotkać się z tymi, którzy jeszcze się kształcą, by w kolejnych latach budować naszą Ojczyznę. Wierzę, że dzięki organizacji tego rodzaju debat młodych ludzi wraz z parlamentarzystami, przyszłość naszego narodu rozwija się, a zdobywając nową wiedzę, są oni w stanie odnaleźć się w otaczającym świecie. Mogą oceniać, pytać, dyskutować i na tym budować swój pogląd na rzeczywistość. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a wszystkich zainteresowanych zapraszam w najbliższy wtorek do Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Zaczynamy o 12:00!