7. marca odbyło się spotkanie Pani Senator z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łapinie. Serdeczne podziękowania dla Pani Sołtys Gabrieli Fryauf za pomoc w organizacji spotkania.