Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła wspotkaniu w urzedzie Marszałkowskim w Gdańsku w dniu 24 lutego 2012. Spotkanie związane było z tematyką poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia gazu z łupków.

Natomiast 26 lutego Pani Poseł  wraz z Poseł Anną Fotygą przebywała w Berlinie. Obie uczestniczyły w prezentacji i dyskusji o Mniejszości Polskiej w RFN.