W poniedziałek, 14 marca o godz. 18:00 spotkam się z mieszkańcami Bukowiny (gm. Cewice), którzy mają bardzo duże wątpliwości co do właściwego zarządzania tamtejszym zespołem szkolno-przedszkolnym przez Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”. Problemy dotyczą zarówno sfery finansowej jak i kwestii traktowania dzieci w placówce. Lokalna społeczność interweniowała już m.in. do Rzecznika Praw Dziecka i starosty powiatu lęborskiego. Niestety nie przyniosło to określonych skutków, więc także ja spróbuję wpłynąć na przyspieszenie procesu reform. Serdecznie zapraszam wszystkich na spotkanie!