Od 22 do 24 czerwca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk uczestniczyła w dwóch spotkaniach z Polonią mieszkającą w Wielkiej Brytanii. Na zaproszenie koła Zjednoczenia Polskiego, Pani poseł podczas wizyty w Londynie debatowała wraz z Polakami mieszkającymi na wyspach nt. problemów związanych z życiem poza Ojczyzną, stosunkach polsko-niemieckich oraz obecnej sytuacji społeczno-gospodarcznej nad Wisłą.

Dzień po powrocie z Anglii, poseł Arciszewska-Mielewczyk wraz ze stowarzyszeniem Natura 2000 rozdawała dla dzieci od 5 do 9 lat w Pobłociu obuwie pozyskane z Izby Celnej w Gdyni. Uzyskanie tej darowizny od celników uszczęśliwiło podopiecznych tamtejszej Szkoły Podstawowej.


Tego samego dnia – 25 czerwca, Pani Poseł uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym nadchodzącego kongresu PiS w Gdyni. Dzień później poseł Arciszewska-Mielewczyk brała udział w wydarzeniu o tym samym charakterze, tylko w Bytowie.