Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (14 grudnia 2016r.) dyskutowaliśmy i omawialiśmy temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju portów morskich oraz wysłuchaliśmy wyników kontroli NIK w zakresie warunków rozwoju portów morskich. Swoją obecnością zaszczycili nas reprezentanci Zarządów Portów Morskich, Urzędów Morskich oraz Rady Interesantów. Dziękuję wszystkim obecnym za tak liczne przybycie, zainteresowanie i zaangażowanie tematem polskich portów morskich. To była bardzo ciekawa dyskusja, oparta na merytorycznych wypowiedziach uczestników.