Ze względu na okres ferii zimowych (w województwie pomorskim), przedłużamy termin nadsyłania prac na KONKURS PLASTYCZNY Danuta Siedzikówna – sanitariuszka „Inka” do 16 lutego 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).