Miło mi poinformować, że otrzymałam powołanie do Rady Programowej Fundacji „Dobro” im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. To dla mnie ogromne wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję! Odebrałam je z rąk Barbary i Marka Popiełuszko . „Mając na uwadze, iż celem życia Księdza Jerzego Popiełuszko było niesienie pomocy osobom skrzywdzonym i słabym, dawanie nadziei oraz nauczanie, by „zło dobrem zwyciężać”, rodzina Księdza Jerzego Popiełuszko pragnie kontynuować Jego dzieło powołując fundację pod nazwą Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”. – czytamy w statucie Fundacji :)