Dzisiejsze (15 lipca) posiedzenie Zarządu Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość – poza sprawami organizacyjnymi i partyjnymi, zaalarmowałam lokalnych działaczy o niepokojących sygnałach docierających z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Od co najmniej kilku miesięcy zintensyfikowały się doniesienia o likwidacji placówki w Gdyni i jej przeniesieniu do Gdańska. Dla tysięcy pacjentów jest to ogromny cios, na który się nie zgadzamy! Podjęłam już interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. O postępach będę informowała na bieżąco.