Wczoraj, 27 lutego  w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, z udziałem p. Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, p. Małgorzaty Zielińskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, p. Marka Łapińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i oczywiście mojej skromnej osoby. Podczas posiedzenia omówiono sytuacje i perspektywy rozwoju poszczególnych stoczni i firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.