W dniach 29 luty do dnia 2 marca miało miejsce posiedzenie Sejmu. W dniu 29 lutego Dorota Arciszewska – Mielewczyk uczestniczyła w posiedzeniach dwóch komisji:

– Komisji Spraw Zagranicznych wraz z Komisją Finansów Publicznych

– Komisji Mniejszości Etnicznych