9-11 maja 2012 r. miało miejsce posiedzenie Sejmu, w tym 9-go i 10-go odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych a 10-go Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.