Dzisiaj (26 czerwca) uczestniczyłam w Posiedzeniu Konwentu Politechniki Gdańskiej poświęconemu Narodowemu Programowi Zagospodarowania Dolnej Wisły. Jest on związany z ratyfikacją przez Polskę konwencji ws. głównych śródlądowych dróg o znaczeniu międzynarodowym i z realizacją jej założeń. By Wisła spełniała określone w porozumieniu warunki dla podwyższenia jej klasyfikacji, konieczne jest współdziałanie między resortami na wielu płaszczyznach. Zapewniam, że będziemy wspierać dobre, innowacyjne pomysły związane z zagospodarowaniem głównej polskiej rzeki.