14 marca 2012 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych wspólnie z Komisją Finansów Publicznych. Tematem posiedzenia będzie czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji zmian z zakresu obowiązywania umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju / sporządzonego w Paryżu 29.v.1990

Również 14 marca odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowisko ambasadora RP.