26 do 28 czerwca 2012 r. to posiedzenie Sejmu wraz z posiedzeniami Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Mniejszości Etnicznych.