21 marca 2012 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Białystoku.