20 listopada, podczas 54. posiedzenia Sejmu RP, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, której jestem członkiem, wraz z Komisją Finansów Publicznych. Zostaną omówione sprawy dotyczące wymiany podatkowej między stroną Polski, a rządem Belize i Wspólnotą Bahamów. Tego samego dnia, zaraz po wspomnianych obradach, wyłącznie Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje wniosek klubu Prawa i Sprawiedliwości o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Spraw Zagranicznych dotyczącej przebiegu i rezultatów wizyty Sekretarza Stanu USA Johna Kerry’ego w Polsce.