23 – 26 maja to okres wielu spotkań. Właśnie w te dni miało miejsce posiedzenie Sejmu oraz robocze spotkania w posiedzeniach komisji w których to uczestniczy Pani Poseł.

23 maja 2012 r.  to również Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energetyki w sprawie  pozycji gmin w poszukiwaniu i eksploatacji złóż gazu w łupkach, Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Posiedzenie  Komisji Spraw Zagranicznych wraz z Komisją Polityki Społecznej i Rodzinnej.

25 maja miało miejsce Wyjazdowe Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PiS. Tym razem obrady KP PiS z udziałem Prezesa Pis Jarosławem Kaczyńskim.