W przyszłym tygodniu, od 27 do 29 sierpnia odbędzie się pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu i Senatu obecnej kadencji. Z pewnością będzie to od samego początku aktywny okres w pracach całego Parlamentu zważając na zbliżające się wybory samorządowe oraz wynikłą tuż przed mijającą przerwą „aferą podsłuchową”. Zaostrzający się konflikt na wschodzie Ukrainy również skłania do refleksji nad stanem bezpieczeństwa naszego państwa. Pierwszego dnia odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, natomiast drugiego dnia będę uczestniczyła w spotkaniu członków Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Również 28. sierpnia fuzyjnie obradować będzie KSZ wraz z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wszystkie prace Sejmu można śledzić na www.videosejm.pl