Dorota Arciszewska – Mielewczyk brała udział w pielgrzymce rybackiej – wypłynięcie kutrów z portu rybackiego wraz z nabożeństwem na wodach zatoki pod przewodnictwem Arcybiskupa Gdańskiego, która miała miejsce 30 czerwca 2012 r.