W najbliższy wtorek, 22. lipca rozpocznie się ostatnie przed miesięczną przerwą posiedzenie Sejmu. Będzie trwało przez 4 dni, a nie jak zwykle przez 3. Drugiego dnia obrad odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych wraz z członkami Komisji ds. Unii Europejskiej, podczas którego podsumujemy prezydencję Grecji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia obecna będzie Ambasador Republiki Greckiej, p. Tasia Athanasiou. Jednocześnie, przejmujące przewodnictwo Włochy przygotowały program na okres swojej prezydencji. Ambasador Republiki Włoskiej p. Alessandrode Pedys przedstawi go podczas spotkania obu komisji. Tego samego dnia KSZ indywidualnie będzie obradowało o godz. 13:00. Podczas posiedzenia p. Sikorski przedstawi obecną sytuację stosunków polsko-ukraińskich. Ponadto rozpatrzymy plan pracy na kolejne pół roku. W czwartek ponownie odbędzie się fuzyjne posiedzenie KSZ, tym razem z Komisją Gospodarki. Podczas niego pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 roku. Zapraszam do śledzenia prac Parlamentu!