Jednym z najbardziej absurdalnych działań obecnej opozycji było złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji GMiŻŚ rozpatrywaliśmy tę bezzasadną inicjatywę. Resort pod kierownictwem Marka Gróbarczyka podejmuje liczne działania sprzyjające rozwojowi całej gospodarki morskiej Polski. Mimo ogromnych utrudnień, bedących konsekwencją złego zarządzania tym obszarem gospodarki państwa przez rząd PO-PSL, minister robi wszystko, byśmy mogli z czystym sumieniem spojrzeć Polakom w oczy i powiedzieć, że gospodarka morska idzie ku lepszemu. Przeładunki w naszych portach z roku na rok są coraz wyższe. Skutkuje to koniecznością podejmowania licznych inwestycji m.in. w Gdyni i Gdańsku z inicjatywy zarządów portów i ministerstwa – często we współpracy z innymi resortami. Ich realizacja pozwoli bić kolejne rekordy i zwiększać znaczenie Polski w basenie Morza Bałtyckiego. W końcu podjęto się przekopu Mierzei Wiślanej, by zabezpieczyć nasze interesy przed wpływem Rosjan. Sukcesów, jakie ma na koncie minister Gróbarczyk nie sposób wymienić, a to dopiero niecałe 4 lata jego służby. Oczywiście jako Komisja sprzeciwiliśmy się złożonemu wnioskowi o wotum nieufności.