Gdynia, 14.06.2011r.

 

 J.E.
 Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z planowanym na 21 czerwca 2011r. podpisaniem porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości RP, a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych, o czym informuje strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości:
„Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych w sprawach rodzinnych zostanie podpisane 21 czerwca 2011 r. (…)Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w zakresie władzy rodzicielskiej, uprowadzeń dzieci  czy  wykonywania kontaktów z dziećmi jest nie do przecenienia. Mediacja, jako alternatywa dla postępowania sądowego, stwarza możliwość wypracowania rozwiązania sporu na warunkach ustalonych przez strony sporu, którymi są z reguły rodzice.(…)
Porozumienie zostanie podpisane 21 czerwca 2011 r. w Warszawie. To wtedy odbędą się polsko – niemieckie międzyrządowe konsultacje związane z 20-tą rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.”
  Zwracam się z prośbą o przekazanie mi treści tego traktatu przed jego podpisaniem drogą elektroniczną (dorota@arciszewska.pl) bądź faksem (58 661 16 06). Proszę również o upublicznienie tej treści na ogólnodostępnym forum, jakim jest strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Łącząc wyrazy szacunku,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Senator RP