Zapraszam do uczestnictwa w konkursie plastycznym organizowanym przeze mnie oraz poseł do PE Annę Fotygę. Każdy może zgłosić dwie prace, a w związku ze zbliżającym się Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ich tematyka musi dotyczyć działalności Danuty „Inki” Siedzikówny. Jury będzie oceniało dzieła w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych oraz kat. otwarta (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Wszyscy kształcący się w pomorskich szkołach mogą wziąć udział w konkursie. Regulamin znajdą Państwo TUTAJ. Serdecznie zachęcam do zaangażowania się w ten projekt, gdyż jest o co walczyć – dla trzech pierwszych miejsc w starszej kategorii wiekowej do wygrania jest wycieczka do Brukseli! Ponadto tablety oraz nagrody książkowe. Prace należy przesłać do 15. lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres Biuro Poselskie Anny Fotygi, ul. 10 Lutego 5/1, 81-366 Gdynia z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY Danuta Siedzikówna – sanitariuszka „Inka”.