W Jastarni 20 maja 2012 r. odbyła się konferencja PiS poświęcona rybołówstwu.

Tematami konferencji były:

  • kontrole połowów,
  • kary nałożone na rybaków i ich skutki oraz obecny stan prawny,
  • połowy paszowe na Bałtyku,
  • sytuacja Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER ” we Władysławowie.

Głos zabrała Pani Poseł Dorota Arciszewska – Mielewczyk składając sprawozdanie z prac parlamentu dotyczące rybołóstwa i proponowanych zmian.