5 listopada w Sejmie odbyła się konferencja organizowana przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Biuro Analiz Sejmowych na temat ochrony języków zagrożonych. W dyskusji wzięli udział specjaliści m.in. w dziedzinie polityki językowej oraz planowania językowego, jak również działacze zajmujący się językami mniejszościowymi i regionalnymi. Debata opierała się na przedstawieniu przybyłym archaicznych już gwar i dialektów oraz ukazaniu tych, które są już bliskie zapomnienia. Podczas konferencji omówiono również propozycje zmian w obecnych przepisach oraz prawnych rozwiązań, które mogą skutecznie przyczynić się do zahamowania procesu szybkiego i niestety nieuchronnego wymierania języków stanowiących kulturowe dziedzictwo naszego kraju.