Kochani! Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiatach puckim, lęborskim, wejherowskim oraz Gdyni zostały podpisane! Utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych to z pewnością jeden z najważniejszych i najlepszych programów pomocowych dla samorządów. Wielokrotnie podczas rozmów ze starostami, wójtami i burmistrzami wskazywali oni na problemy finansowe związane z realizacją remontów dróg i położenia nowych. Rząd PiS znalazł rozwiązanie! Oby środki jak najszybciej zaczęły służyć mieszkańcom regionu . Kilka zdjęć z uroczystego podpisania umów dostępnych jest na moim Facebooku.