Logika KODu: Bronimy demokracji, rządów ludu, ale nie bierzemy pod uwagę inicjatyw obywatelskich z kilkoma milionami podpisów! Wychodzimy na ulicę teraz, kiedy wszystko jest realizowane z Konstytucją, a nie wychodziliśmy wtedy, gdy ograbiono nas z miliardów złotych OFE. De-mo-kra-cja! Więcej komentarzy na Facebooku.