Mam nadzieję, że rozmowy zjednoczeniowe na prawicy zakończą się sukcesem. I nie chodzi wcale o interes formacji centroprawicowych, a o dobro Rzeczpospolitej. Wydarzenia ostatnich tygodni dobitnie pokazały, że Polską rządzi ekipa absolutnie nieodpowiedzialnych polityków. Tych właśnie ludzi musimy jak najszybciej odsunąć od władzy i dokonać gruntownej sanacji państwa. Możemy to zrobić (i zrobimy) tylko zjednoczeni, w szerokim froncie formacji, które nie godzą się na to, by traktować nasze państwo jak owe sukno, z którego należy urwać dla siebie jak najwięcej. Wierzę w sukces tych rozmów, wierzę w mądrość nie tylko tych polityków, którzy teraz ze sobą rozmawiają, ale i tych, którzy do tych rozmów w przyszłości jeszcze przystąpią. Oczywiście dużo zależy od tego, aby liderzy mniejszych podmiotów ważyli swój ciężar, gdy wychodzą na mediacyjny ring.