Nie zgadzamy się, aby kraje spoza UE generujące gigantyczne ilości spalin, nie ponosiły odpowiedzialności. Wszyscy odpowiadamy za stan globalnej atmosfery i wszyscy powinniśmy podpisać porozumienie, jednak z uwzględnieniem interesów poszczególnych gospodarek państw świata – także polskiej. Tylko to pozwoli rzeczywiście i uczciwie realizować założenia. Nagięte, nierealne zapisy nie doprowadzą do rozwiązania problemów. Wyraźnie zaznaczamy, że wszystkie państwa świata muszą brać udział w polityce klimatycznej, czynnie.