18 marca 2011r. Dorota Arciszewska-Mielewczyk wzięła udział w uroczystościach z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Zebranie Związku Piłsudczyków w Gdyni odbyło się w IX LO.


Podczas spotkania Pani Senator została odznaczona Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP.