W weekend (10-11 grudnia 2016r.) byłam na III Kongresie Organizacji Polskich w Berlinie. Dyskutowaliśmy nt. realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie szczególnie w aspektach bezpośrednio dotyczących Polonii. Wiele czasu poświęciliśmy nauce naszego języka ojczystego w Niemczech oraz szerzej o młodych Polakach mieszkających za Odrą – ich perspektywach, możliwościach powrotu do kraju. Ważnym tematem Kongresu były także sprawy polskich rodzin pokrzywdzonych przez Jugendamt. Dyskusja o dzieciach bezpodstawnie zabieranych przez ten urząd była pełna emocji. Niedługo w internecie pojawią się relacje video z III KOP, tymczasem załączam fotorelację z wyjazdu do Berlina.