1 marca 2012 r. w Warszawie odbyła się Koferencja Naukowa  „Gdynia Portem Głębokowodnym” w której to udział wzięła p. poseł.