13 października wzięłam udział w Forum Gospodarki Morskiej. Kolejne ważne wydarzenie w ostatnim czasie skupiające ekspertów branży. Forum podzielono na panele związane z logistyką morską, portami, przemysłem oraz zarządzaniem tą gałęzią. W ostatnim z nich – panelu ship management – miałam przyjemność rozmawiać m.in. o przegłosowanej w czwartek przez Sejm ustawie regulującej kwestię ubezpieczenia marynarzy, które będzie musiał posiadać armator na wypadek ich choroby. Zapewniają one odpowiednią ochronę członkom załóg m.in. w przypadku choroby czy uszkodzenia ciała. Co więcej dyskutowaliśmy też o właściwym kształceniu nowych kadr na rodzimy rynek pracy, który niestety cierpi w niektórych sektorach ma brak specjalistów. Odpowiednia współpraca ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi pozwala te luki uzupełnić. Cieszę się, że po raz kolejny w tak znamienitym gronie było mi rozmawiać o kierunkach rozwoju kluczowej dla całej Polski, gospodarki morskiej. TUTAJ fotorelacja z Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017