18 marca odbyło się wielkie święto – Dzień Jedności Kaszubów. Upamiętnia ono pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX. W 1238 roku ówczesny Ojciec Święty zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub”. Była to pierwsza historyczna adnotacja o Kaszubach. Rokrocznie obchodom towarzyszą kiermasze, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich – z wieloma lokalnymi przysmakami oraz występy zespołów kaszubskich. W tym roku Dzień Jedności Kaszubów odbył się w Kosakowie. W okrągłą 780. rocznicę w spotkaniu udział wzięli Kaszubi z całego kraju, ale również z zagranicy. TUTAJ kilka zdjęć z wydarzenia dzięki uprzejmości p. Jerzego Hladesa