W najbliższy piątek, 29 listopada będziemy świętować Dzień Podchorążego, jako pamiątkę wydarzeń z 1830 roku. Warszawscy podoficerowie Szkoły Podchorążych, atakiem na Belweder rozpoczęli powstanie listopadowe, dając tym samym przykład patriotycznej postawy wobec Ojczyzny, stawiając się zaborcom. Wspólnie wspominając ten dzień, pamiętajmy o walce poległych za Ojczyznę i w jej imię. Dzisiaj, żyjąc w czasach, wolnych od okupantów, Siły Zbrojne RP realizują bardzo ważne zadanie utrzymania bezpieczeństwa oraz suwerenności Polski. Wszystkim w mundurach, serdecznie gratuluję wyboru oraz życzę wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań!